IOT (Internet of Things) và M2M (Machine 2 Machine) giải pháps


Các hệ thống phân tán chuyên dụng hoạt động trên các giao diện và giao thức truyền thông: Applications:
 • Nhà máy thông minh (Công nghiệp thông minh - IIoT)
 • Chiếu sáng thông minh (Chiếu sáng thông minh - đường phố và công nghiệp)
 • Nông nghiệp
 • Đo thông minh
 • Thành phố an toàn
 • Thành phố thông minh
 • Nơi giao nhau dành cho người đi bộ an toàn
 • Quản lý chất thải
 • Hệ thống chống trộm
 • giám sát
Đo lường và giám sát
 • mức độ chiếu sáng
 • thắp sáng
 • nhiệt độ
 • ô nhiễm không khí
 • Vị trí GPS
 • độ ẩm
 • rung động và gia tốc
 • sự tiêu thụ năng lượng
 • nồng độ khí


Tài liệu @ thành phố