eHouse Nhà thông minh | Building Automation » Control | Management và Visualization Phần mềm


eHouse Building Automation | Smart home tạo dáng bộ điều khiển phần cứng và có một gói phần mềm cho phép:
 • thu thập nhật ký từ bộ điều khiển
 • Giao diện cho nhiều Use-case / Applications / Niches
 • Xử lý và giao diện thuật toán điều khiển tự động
 • quản lý và kiểm soát hệ thống
 • BIM (Mô hình hóa thông tin tòa nhà)
 • Bảo trì dự đoán Solutions and Interfacing
 • giao tiếp thông qua các phương tiện truyền tải khác nhau
 • hình dung đồ họa
 • cấu hình
 • tích hợp với hệ thống của bên thứ ba
 • giám sát trạng thái của bộ điều khiển
 • Hệ thống cảnh báo sớm, giám sát, thông báo và cảnh báo thông minh
 • Giao diện với AI (Trí tuệ nhân tạo)

Phần mềm quản lý và kiểm soát hiện có sẵn cho eHouse building automation cho các hệ điều hành sau:
 • Windows Mobile / Điện thoại
 • .Net
 • Java
 • Java Mobile MIDP
 • Phần mềm và tập lệnh cho trình duyệt web và máy khách FTP
 • Windows XP..10 up to 64b

Chúng tôi dự kiến ​​việc tạo ra phần mềm điều khiển hoặc thư viện lập trình, các hàm API và tài liệu cần thiết để tự viết phần mềm điều khiển - quản lý hệ thống eHouse, từ bất kỳ hệ điều hành nào:
 • Symbian
 • Unix
 • Android
 • Trình duyệt web (giao diện web)
 • Linux
 • BeOS
 • OS2

Nền tảng phần cứng
 • máy tính
 • Bảng điều khiển cảm ứng
 • điện thoại Iphone
 • thiêt bị di động
 • Điện thoại thông minh
 • Điện thoại cảm ứng
 • Điện thoại di động GSM
 • PAD
 • iPAD


eHouse Nhà thông minh - software - Kiểm soát-Quản lý